Maršíkov – Střelecký důl

Foto 13. Plagioklas, muskovit, křemen v grafické jednotce pegmatitu, PPL.