Maršíkov – Střelecký důl

Foto 14. Plagioklas, muskovit, křemen v grafické jednotce pegmatitu, XPL.