Maršíkov – Střelecký důl

Foto 15. Texturní jednotka cukrovitého albitu s křemenem, stav 26.5.2005.