Maršíkov – Střelecký důl

Foto 16. Texturní jednotka cukrovitého albitu s křemenem a vyrostlicemi granátu, stav 26.5.2005.