Maršíkov – Střelecký důl

Foto 17. Mikrostruktura cukrovitého albitu, XPL.