Maršíkov – Střelecký důl

Foto 19. Mikrostruktura cukrovitého albitu - granát, PPL.