Maršíkov – Střelecký důl

Foto 2. Pohled na přístupovou cestu z haldy, stav 26.5.2005.