Maršíkov – Střelecký důl

Foto 20. Mikrostruktura cukrovitého albitu - granát, XPL.