Maršíkov – Střelecký důl

Foto 3. Jedna z hald, na které je dostatek studijního materiálu, stav 26.5.2005.