Maršíkov – Střelecký důl

Foto 4. Starý zarostlý lom v jehož stěně je vyražena krátká štola, stav 26.5.2005.