Maršíkov – Střelecký důl

Foto 5. Uzavřená štola v bázi lomové stěny, stav 26.5.2005.