Maršíkov – Střelecký důl

Foto 6. Pohled na zarostlý lom, stav 26.5.2005.