Maršíkov – Střelecký důl

Foto 7. Ostrý kontakt mezi pegmatitovým tělesem a okolními amfibolity, stav 26.5.2005.