Maršíkov – Střelecký důl

Foto 8. Struktura hrubě zrnitého pegmatitu s muskovitem, stav 26.5.2005.