Maršíkov – Střelecký důl

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č.55 (D1), správnou polohu lokality na mapě označuje červený křížek.