Mezina - Venušina sopka

Foto 4. Pohled na severní stěnu se sloupcovitou odlučností bazaltu, stav 21.5.2005.