Mezina - Venušina sopka

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 58 (G1), lokalita zvýrazněna červeným rámečkem.