Mezina - Venušina sopka

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Olomouc, fialovou barvu mají neovulkanity tvořící Uhlířský vrch a zelenou barvou je značena Venušina sopka.