Mirošov

Foto 13. Jedna z typických struktur biotit-amfibolové ruly; nehomogenní polyschematická stavba s porfyroblasty živců.