Mirošov

Foto 14. Polyschematická stavba biotit-amfibolové ruly; světlé polohy jsou tvořeny křemenem a živcem, tmavé pak převážně amfibolem a biotitem.