Mirošov

Foto 15. Polyschematická stavba hornin - tmavé polohy jsou tvořeny amfibolitem, nejsvětlejší představují křemen-živcový leukosom, hruběji zrnité části tvoří amfibol-biotitová rula.