Mirošov

Foto 16. Plagioklas, sericitizovaný K-živec a chloritizovaný biotit; světlá rula, XPL.