Mirošov

Foto 18. Těleso pegmatitové žíly o mocnosti asi 20 cm v jižní stěně zahloubení, stav 2.5.2005.