Mirošov

Foto 20. Polysyntetické dvojčatění plagioklasu je zastřeno silnou sericitizací, pegmatitová žíla, XPL.