Mirošov

Foto 21. Automorfní krystal titanitu v sekundárně vzniklé směsi amfibolu a chloritu, pegmatitová žíla, XPL.