Mirošov

Foto 22. Narůžovělý grossulár a nazelenalý pyroxen (převaha hedenbergitu) ve skarnu, PPL.