Mirošov

Foto 23. Izotropní grossulár a pyroxen (převaha hedenbergitu) ve skarnu, XPL.