Mirošov

Foto 24. Struktura tělesa skarnu - převažuje hnědý granát, tmavě zelený je pyroxen, světle zelený epidot a bílý je kalcit.