Mirošov

Foto 26. Struktura tělesa skarnu - v levé části je směs granátu a pyroxenu, světlá část uprostřed je směsí wollastonitu a kalcitu.