Mirošov

Foto 5. Polyschematické stavby metamorfovaných rul; polohy substrátu a leukosomu, stav 2.5.2005.