Mirošov

Foto 9. Polysynteticky zdvojčatělý plagioklas v páskované rule, XPL.