Mirošov

Graf 2. RTG difrakční práškový záznam titanitu (tabulka 3) z alpské žíly v Mirošově, měřeno na přístroji STOE, Stadi P.