Mirošov

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1.200 000, list Česká Třebová; pestrá série strážeckého moldanubika.