Mohelno

Foto 1. Přístupová cesta k lokalitě vede po levém břehu řeky Jihlavy, stav 7.4.2005.