Mohelno

Foto 10. Struktura světlého granulitu ve výchoze, stav 7.4.2005.