Mohelno

Foto 11. Struktura světlého granulitu ve výchoze, stav 7.4.2005.