Mohelno

Foto 12. Struktura světlého granulitu ve výchoze, stav 7.4.2005.