Mohelno

Foto 2. Přístupová cesta k lokalitě a výchozy hornin na samotné lokalitě, stav 7.4.2005.