Mohelno

Foto 3. Začátek přístupové cesty k lokalitě - odpočívadlo silnice hned u mostu přes řeku, stav 7.4.2005.