Mohelno

Foto 4. Struktura granátového peridotitu (serpentinitu) ve výchoze, stav 7.4.2005.