Mohelno

Foto 5. Struktura granátového peridotitu (serpentinitu) s porfyroblasty granátu, stav 7.4.2005.