Mohelno

Foto 7. Struktura granátového peridotitu (serpentinitu), některé granáty jsou z horniny uvolněné, stav 7.4.2005.