Mohelno

Foto 9. Výchozy světlých granulitů, stav 7.4.2005.