Mohelno

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 83 (B2), lokalita je vyznačena ve spodní části světle zeleným bodem.