Mokrá

Foto 12. Lomová stěna tvořená vilémovickými vápenci, lom Západ , stav 13.10.2005.