Mokrá

Foto 18. Vrstevnatá struktura hádsko-říčských vápenců, lom Východ, stav 13.10.2005.