Mokrá

Foto 27. Síť karbonátových žilek ve vápencích, Západní lom, stav 13.10.2005.