Mokrá

Foto 29. Různě mocné karbonátové žilky ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.