Mokrá

Foto 30. Karbonátová žilka ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.