Mokrá

Foto 31. Karbonátová žíla (mocnost asi 20 cm) ve vápencích, lom Západ, stav 13.10.2005.